Gospodarka niskoemisyjna : Gmina Boleszkowice

Formularz dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice" dokumentu, którego realizacja przyczyni się do jak najefektywniejszego gospodarowania środowiskiem na terenie Państwa Gminy.
Informacje zawarte w ankiecie wykorzystane zostaną wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice. Ankiety nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych danych.
Więcej informacji na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Boleszkowice można uzyskać na stronie: boleszkowice.epgn.pl
1. Informacje ogólne:
Czy działalność gospodarcza prowadzona jest w mieszkaniu?
2. W jaki sposób uzyskują Państwo ciepło (łącznie do ogrzewania i procesów technologicznych, jeżeli dotyczy) w przedsiębiorstwie?
lub zł/rok
lub zł/rok
lub zł/rok
3. :
4. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
węgiel, miał, koks
drewno
energia elektryczna
olej opałowy
gaz ziemny
biomasa
odnawialne źródła energii
inne
5. :(jeżeli do podgrzewania wody używany jest ten system grzewczy, jak do ogrzania lokalu/budynku i zużycie energii na ciepłą wodę zostało ujęte w polu "Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m2" – prosimy nie wypełniać tego pola).
6. Prace termomodernizacyjne:
7. Czy korzystają Państwo w swoim przedsiębiorstwie z odnawialnych źródeł energii?
Do produkcji energii? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii elektrycznej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Do produkcji ciepła? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii cieplnej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
8. Czy posiadają Państwo samochód?
Osobowy? Tak Nie
Rodzaj paliwa Liczba sztuk liczba kilometrów
przejeżdżanych miesięcznie
po terenie Gminy
Wiek pojazdu
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Ciężarowy (pow. 2,5 t)? Tak Nie
Rodzaj paliwa Liczba sztuk liczba kilometrów
przejeżdżanych miesięcznie
po terenie Gminy
Wiek pojazdu
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj